Epidemiolog Peter Ludvig Panum
Epidemiolog Peter Ludvig Panum

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
25 Kr
Lokalitet
Centralhotellet
Torvet
8300 Odder
Arrangører
Alder
For voksne
Køb billet(ter)
For voksne

Foredrag om Peter Ludvig Panum / v. René Flamsholt Christensen

12.10.21
Smittekæde, smittespredning, smitteveje, inkubationstid og isolation. Ord, som gennem det sidste års tid er blevet en del af vores ordforråd – mere end nogensinde før. Hvad de færreste ved er, at den, der skabte en moderne sammenhæng i forståelsen af smitte, var dansker og hed Peter Ludvig Panum.

Panum var nyuddannet læge fra Københavns Universitet, da Færøerne for 175 år siden ramtes af en mæslinge-epidemi, hvor næsten alle blev syge.

Panum ankom til Torshavn den 29. juni 1846 og gik dagen efter i gang med at rejse fra ø til ø og yde de mange syge færinger - både voksne og børn – lægehjælp. Han indså hurtigt, at smitten spredtes fra menneske til menneske, og begyndte at tilråde folk at isolere sig for at bryde smittekæden.

Efter fem måneder var epidemien overstået og Panum kunne rejse hjem til København. Her afleverede han sin rapport til Det kongelige Sundhedskollegium og skrev i et medicinsk fagblad en artikel om sine iagttagelser på de nordatlantiske øer.

Panums iagttagelser gav ham en plads blandt de 2-3 mennesker, der anses for at have grundlagt epidemiologien. Skønt Panum Instituttet i København er opkaldt efter ham, ved kun få, at han nok er Danmarks mest betydningsfulde medicinske videnskabsmand.

René Flamsholt Christensen er forfatter til biografien ”Peter Ludvig Panum: det moderne gennembrud i dansk medicin”, som blev udgivet i anledningen af Panums 200 års fødselsdag i 2020.

Billetter á 25 kr. + gebyr kan købes på www.odderbilletten.dk