Den Kreative Skole

Den kreative skole er mangfoldige og spændende fritidstilbud til børn og unge.

Den Kreative Skole er et partnerskab mellem Odder Ungdomsskole, Odder Musikskole og Odder Bibliotek, og den henvender sig særligt til børn og unge i alderen 6-25 år.

Den Kreative Skole har ikke en fast lokation. Aktiviteter og undervisning foregåer der, hvor det giver mest mening i forhold til indholdet. Derfor foregår forskellige hold forskellige steder i kommunen.