Dialogisk læsning

Dialogisk læsning er en metode til højtlæsning, hvor den voksne læser sammen med barnet og ikke for barnet.

Samtalen og dialogen omkring bogens tekst og billeder spiller en vigtig rolle. Dialogen indebærer at stille åbne spørgsmål til fortællingen og på den måde lade barnet komme til udtryk.

Dette er med til at styrke barnets ordforråd samt evne til at kommunikere.

Læsningen må gerne suppleres med kreative aktiviteter, der kan være med til at øge effekten af den sproglige udvikling.

Vi har her samlet en række bud på bøger, som er særligt velegnede til dialogisk læsning. Eller sagt på en anden måde – bud på gode bøger til den gode samtale mellem dig og dit barn.
 

Historier

Eventyr

Rim

Fagbøger

Læs højt for dit barn
11.09.20