Skilt med ordet ferie i teksten
Sæt dine reserveringer på pause

Sæt dine reserveringer på pause

27.06.22
Snart er det ferietid, og hvis du i en periode ikke har mulighed for at hente dine reserveringer, kan du alligevel bevare din plads i køen.
Sådan gør du:
  • Log ind med dit personnummer/lånerkortnummer og din pinkode.
  • Klik på Min konto 
  • Klik på Brugerprofil
  • Find feltet "Reservationer på pause"
  • Indsæt en startdato og en slutdato
  • Husk at klikke på "Gem" nederst på siden

Denne service gælder kun for Odder Biblioteks egne materialer. Har du reserveret materialer fra andre biblioteker, vil de stadig kunne komme midt i din ferie.

Sæt dine reservationer på pause fra en PC, da det ikke muligt at gøre det fra app'en Biblioteket. Du er også altid velkommen til at henvende dig til personalet, så kan vi gøre det for dig.

Rigtig god sommerferie.