Odder Kulturforening

Odder Kulturforening er en paraplyorganisation for kulturinstitutioner, kulturorganisationer- og foreninger, udøvende kulturaktører og kulturskabende personer i Odder Kommune.

Foreningens øverste organ er Kulturrådet, som fungerer som foreningens bestyrelse. Foreningen har til formål at fremme fællesskabet på tværs af kulturlivet i Odder og herigennem understøtte og fremme kvaliteten, udbuddet og udviklingen af kreative og kulturelle tilbud til borgerne i Odder; både tilbud hvor borgere har rollen som publikum og tiltag som fremmer borgernes, herunder børn og unges egne muligheder for at udfolde sig inden for de skabende og kreative områder.

Odder Kulturforening er talerør for kulturens område, og arbejder for at være en vigtig samarbejdspartner på det kulturpolitiske område. Foreningen ønsker at være i tæt dialog med Børne-, Uddannelse – og Kulturudvalget, både som rådgivende og som samarbejdende organ i forhold til udviklingen og udmøntningen af kulturpolitiske strategier og visioner for Odder Kommune.

Odder kulturforening arbejder for at skabe de bedste rammer og rammevilkår for kulturelle aktiviteter og oplevelser i Odder kommune.

Odder kulturforening forvalter på beføjelse fra Børne -, Uddannelsen- og Kulturudvalget en del af kulturudviklingspuljen.  

Klik her for at gå til Odder Kulturforenings hjemmeside (åbner i nyt vindue)