Forny lån

Har du brug for at låne dine materialer igen? Måske kan du forlænge lånetiden på de materialer, du har lånt.
  • Log ind med dit CPR-nummer/lånernummer og din pinkode på vores hjemmeside. I App'en Biblioteket vælger du "Min side" og indtaster CPR-nummer/lånernummer + pinkode.
  • Klik på "Min konto" og vælg "Overskredne lån" eller "Lån" på hjemmesiden. I App'en Biblioteket vælger du "Lån".
  • For at forlænge lånetiden, skal du markere den firkantede tjekboks ud for materialet og klikke "Forny valgte" på hjemmesiden. I App'en Biblioteket klikker du på "Forny flere" og herefter "Forny".

Når du har fornyet et materiale, rykker dit lån ned på listen, og du kan nu se den nye afleveringsdato.

Materialer med ordlyden "Materialet er reserveret af en anden låner og kan derfor ikke fornyes" eller "Materialet kan ikke fornyes, fordi det maksimale antal fornyelser er nået" betyder, at materialet ikke kan fornyes.

Materialer med ordlyden "Materialet kan tidligst fornyes 7 dage før afleveringsdato" betyder blot, at du først kan forsøge at forny materialet 7 dage før, det skal afleveres.

Lån fra andre biblioteker fornyes fortsat med forbehold fra det bibliotek, Odder Bibliotek har lånt materialet fra. Hvis fornyelse ikke kan lade sig gøre, får du efterfølgende besked, og materialet skal nu afleveres senest 7 dage efter. 

Du kan ikke forny hvis:

  • der er mere end 7 dage til du skal aflevere
  • materialet er reserveret af en anden bruger
  • du har fornyet max. antal gange
  • det er et 7-dages lån

Dine lån kan udløse flere gebyrer

Hvis materialerne ikke er lånt samtidig, selvom de efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato, kan de udløse flere gebyrer. Gebyret beregnes altid ud fra den første udlånsdato.