Sæt dine reserveringer på pause

Af Malene Munk

Snart er det ferietid, og hvis du i en periode ikke har mulighed for at hente dine reserveringer, kan du alligevel bevare din plads i køen.

Sådan gør du:

  • Log ind med dit personnummer/lånerkortnummer og din pinkode.
  • Klik på "Reserveringer" 
  • Øverst finder du funktionen "Sæt dine reserveringer på pause" 
  • Klik på "Indstillinger"
  • Klik på "Vælg pauseperiode"
  • Indsæt en startdato og en slutdato
  • Husk at klikke på "Gem" nederst på siden

Denne service gælder kun for Odder Biblioteks egne materialer. Har du reserveret materialer fra andre biblioteker, vil de stadig kunne komme midt i din ferie.

Du kan også sætte dine reservationer på pause fra bibliotekets selvbetjeningsautomater, men det ikke muligt at gøre det fra app'en Biblioteket.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet, så kan vi gøre det for dig.

Rigtig god sommerferie.