Reglement

Reglement for brug af Odder Bibliotek

Brug af biblioteket 
Biblioteket kan benyttes af alle uanset bopæl. Det er gratis at låne på biblioteket, og ved indmeldelse forpligter du dig som låner til at overholde bibliotekets reglement.
For at benytte eReolen, Filmstriben, PressReader og RB Digital, skal du være bosiddende i Odder Kommune.
For nærmere oplysninger om bibliotekets digitale tjenester henviser vi til punktet ebøger og medier på bibliotekets hjemmeside.

Lånerkort 
Det gule sundhedskort bruges som lånerkort.
Børn (0-16 år) og voksne, der ikke ønsker at bruge deres sundhedskort som lånerkort, kan få et lånerkort mod forevisning af sundhedskort, kørekort eller pas.
Mister du dit lånerkort koster det 25 kr. at få et nyt.
Udlændinge uden dansk sundhedskort kan få oprettet lånerkort mod forevisning af pas eller billed-id. 
Dit sundhedskort/lånerkort er personligt, og du er ansvarlig for det, som lånes på kortet.
Bliver sundhedskortet/lånerkortet væk, skal det straks meddeles biblioteket. Kortet vil herefter blive spærret. Indtil biblioteket får besked, kan du gøres ansvarlig for et evt. misbrug af kortet.
Hvis du får ny emailadresse eller nyt mobilnummer skal du ændre det under "Min konto" - "Redigér brugerprofil" på hjemmesiden. Det er vigtigt, da alle beskeder fra biblioteket sendes til dig pr. mail eller SMS.

Pinkode 
For at kunne låne, reservere, forny og se din lånerstatus skal du have en pinkode. Pinkoden består af fire tal, som du selv vælger, når du oprettes som bruger.

Har du glemt din pinkode, er der flere muligheder:
1. Du kan møde op på biblioteket med dit sundhedskort/lånerkort og få lavet en ny.
2. Du kan benytte vores kontaktformular på bibliotekets hjemmeside. Vælg kategorien "Glemt pinkode" og udfyld meddelelsesfeltet med din fødselsdato. Så sender vi dig snarest en ny kode pr. mail.
3. Du kan logge dig ind på vores hjemmeside med din NemID. Klik derefter på "Rediger brugerprofil" for at ændre pinkoden.

Lånetid 
Lånetiden er normalt en måned, men nogle materialer har en kortere lånetid.
Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen og af din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside. 
Materialer kan fornyes, dog ikke 7- og 14-dags lån samt reserverede materialer. Det er muligt at forny lånte materialer på hjemmesiden, ved selvbetjeningsautomaterne eller ved henvendelse til biblioteket. Du kan også forny via SMS. Send en SMS til 1910 med teksten: ODDERBIB FORNY ALLE (det kræver, at vi har dit mobilnummer). 
Materialer, som Odder Bibliotek har skaffet fra andre biblioteker, fornyes altid med forbehold. Hvis fornyelse ikke kan lade sig gøre, får du efterfølgende besked, og materialet skal nu afleveres senest 7 dage efter. 
Udenfor åbningstiden kan materialer afleveres i bibliotekets brevspække ved personaleindgangen (ikke i postkassen på parkeringspladsen). Aflevering i brevsprækken sker på eget ansvar. Hvis et materiale afleveres i vores postkasse efter lukketid på sidste afleveringsdato, påføres der et gebyr, da materialet først vil blive afleveret af os næste dag.

Overskridelse af lånetiden
Sidste afleveringsdato fremgår af udlånskvitteringen og af din lånerstatus. 
Odder Bibliotek udsender automatisk en påmindelse på mail og/eller SMS 3 dage før, du skal aflevere.
Vær opmærksom på, at materialer lånt på Odder Bibliotek, der bliver afleveret på andre biblioteker, først bliver registreret afleveret ved modtagelsen på Odder Bibliotek. 
Du er som låner selv ansvarlig for, at det lånte afleveres korrekt og rettidigt. Overskrides lånetiden skal du betale gebyr.

Informationsbeskeder fra Odder Bibliotek

Beskedform Sådan får du besked Hvornår får du besked Hvad koster det
Reserverings-meddelelse SMS og/eller mail Når materialet er klar til dig 0 kr.
Påmindelse SMS og/eller mail 3 dage før afleveringsfristen 0 kr.
Hjemkaldelse SMS og/eller mail På 15. dagen efter at afleveringsdatoen er overskredet. Der sendes kun én hjemkaldelse. 50 kr.
    14 dage efter modtagelsen af hjemkaldelsen stiger gebyret til 100 kr., hvis materialet stadig ikke er afleveret (der sendes ikke besked herom). 100 kr.
Saldoopgørelse I din digitale postkasse (ved fritagelse for digital post, får du et brev). Ved et samlet gebyr på 200 kr eller derover
ELLER
Ved overskridelse af afleveringsfristen med 6 uger
Materialets pris + et gebyr på 230 kr. (for lånere under 16 år er det 120 kr.)
1. rykker I din digitale postkasse (ved fritagelse for digital post, får du et brev). 15 dage efter saldoopgørelsen  
Inkasso I din digitale postkasse (ved fritagelse for digital post, får du et brev). 30 dage efter saldoopgørelsen Materialets pris + et gebyr på 230 kr. (for lånere under 16 år er det 120 kr.), samt et gebyr på 100 kr. Hele beløbet betales til Odder KommuneGebyrtakster for overskridelse af lånetiden (pr. 1/3-2018)

  For sent afleveret Efter 2 uger Efter 4 uger Efter 6 uger
Børn under 16 år 10 kr. 30 kr. 80 kr. Saldopgørelse på materialet + et gebyr på 120 kr.
Unge og voksne fra 16 år 20 kr. 50 kr. 100 kr. Saldopgørelse på materialet + et gebyr på 230 kr.


Ansvar for lånte materialer 
De lånte materialer skal afleveres i ubeskadiget stand. Inden udlån skal du sikre dig at evt. fejl og mangler noteres, da du hæfter for det lånte.
Chip og kendemærker fra bibliotekets materialer må ikke fjernes, da det kan beskadige materialerne.

Ansvar i forhold til selvbetjening 
Odder Bibliotek har selvbetjening. Du har selv ansvar for, at materialerne bliver registreret korrekt udlånt og afleveret på selvbetjeningsautomaterne. Du hæfter for de lånte materialer, indtil de er registeret afleveret på Odder Bibliotek.
Ved udlån kan du udskrive en kvittering, hvor afleveringsdatoen fremgår. Har du oplyst din email, kan du få tilsendt en email-kvittering.
Vi anbefaler, at du udskriver en kvittering ved aflevering. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialet er afleveret korrekt. Ved reklamation i forbindelse med hjemkaldelse medbringes afleveringskvitteringen.
Kontakt personalet, hvis der er problemer ved selvbetjeningen.

Erstatninger
Du skal erstatte ødelagt eller bortkommet materiale.
Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris gældende for biblioteket. Derfor kan erstatningen ikke finde sted ved, at du selv indkøber nyt materiale til biblioteket.
Bemærk, at erstatningspriserne for f.eks. spil, dvd'er og lydbøger, kan ligge væsentligt over almindelige salgspriser på grund af bibliotekets betaling for udlånsrettigheder.
Erstatningsbeløb på bortkommet materiale, der bliver afleveret, kan refunderes indenfor 3 måneder, hvis du har kvitteringen for betalt erstatning.

Udelukkelse af låner 
Har du gebyrer på 200 kr. eller derover, udelukkes du fra at låne. 
Der udsendes en saldoopgørelse med det samlede beløb til din digitale postkasse.  
Du betaler hele gebyret via bibliotekets hjemmeside. Gebyret fjernes derefter automatisk.
Du kan udelukkes fra at låne, hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller på anden måde misligholder bibliotekets regler.

Bortvisning 
Hvis du som bruger ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan du bortvises fra biblioteket.

Februar 2018