Reglement

Reglement for brug af Odder Bibliotek

Brug af biblioteket

Biblioteket kan benyttes af alle uanset bopæl. Det er gratis at låne på biblioteket, og ved indmeldelse forpligter du dig som låner til at overholde bibliotekets reglement.
For at benytte eReolen, Filmstriben, PressReader og RB Digital, skal du være bosiddende i Odder Kommune.
Klik her og se, hvilke digitale tjenester du har adgang til gennem Odder Bibliotek (Åbner i nyt  vindue).

Lånerkort

Det gule sundhedskort bruges som lånerkort.
Børn (0-16 år) og voksne, der ikke ønsker at bruge deres sundhedskort som lånerkort, kan få et lånerkort mod forevisning af sundhedskort, kørekort eller pas.
Mister du dit lånerkort koster det 25 kr. at få et nyt.
Udlændinge uden dansk sundhedskort kan få oprettet lånerkort mod forevisning af pas eller billed-id. 
Dit sundhedskort/lånerkort er personligt, og du er ansvarlig for det, som lånes på kortet.
Bliver sundhedskortet/lånerkortet væk, skal det straks meddeles biblioteket. Kortet vil herefter blive spærret. Indtil biblioteket får besked, kan du gøres ansvarlig for et evt. misbrug af kortet.
Hvis du får ny emailadresse eller nyt mobilnummer skal du ændre det under "Min konto" - "Brugerprofil" på hjemmesiden. Det er vigtigt, da alle beskeder fra biblioteket sendes til dig pr. mail eller SMS.

Pinkode

Pinkoden består af fire tal, som du selv vælger, når du oprettes som bruger. For at kunne låne, reservere, forny og se din lånerstatus skal du bruge din pinkode. Du bruger også din pinkode, når du lukker dig ind på biblioteket udenfor betjent åbningstid, og når du f.eks. bruger Filmstriben.dk og eReolen.dk.

Har du glemt din pinkode, er der flere muligheder:

  • Du kan møde op på biblioteket med dit sundhedskort og få lavet en ny.
  • Du kan logge dig ind på vores hjemmeside med din NemID. Klik derefter på "Brugerprofil" for at ændre pinkoden.

Lånetid

Lånetiden er normalt en måned, men nogle materialer har en kortere lånetid.
Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen og af din lånerstatus. 
Alle materialer kan fornyes, dog ikke hvis det er reserveret. Det er muligt at forny lånte materialer på hjemmesiden, ved selvbetjeningsautomaterne, via app'en "Biblioteket" eller ved henvendelse til biblioteket. 
Klik her for at læse mere om fornyelse af bibliotekets materialer (Åbner i nyt vindue).
Materialer, som Odder Bibliotek har skaffet fra andre biblioteker, fornyes altid med forbehold. Hvis fornyelse ikke kan lade sig gøre, får du efterfølgende besked, og materialet skal nu afleveres senest 7 dage efter.

Overskridelse af lånetiden

Sidste afleveringsdato fremgår af udlånskvitteringen og af din lånerstatus. 
Odder Bibliotek udsender automatisk en påmindelse på mail og/eller SMS 3 dage før, du skal aflevere.
Vær opmærksom på, at materialer lånt på Odder Bibliotek, der bliver afleveret på andre biblioteker, først bliver registreret afleveret ved modtagelsen på Odder Bibliotek. 
Du er som låner selv ansvarlig for, at det lånte afleveres korrekt og rettidigt. Overskrides lånetiden skal du betale gebyr.

Informationsbeskeder fra Odder Bibliotek

Reserverings-meddelelse

Du får besked på SMS og/eller mail, når dit reserverede materiale er klar til afhentning.

Påmindelse

Du får en påmindelse på SMS og/eller mail 3 dage før sidste afhentningsdato ved reserverede materialer og senere hen 3 dage før afleveringsfristen på det lånte materiale.

Hjemkaldelse

Du får en hjemkaldelse på SMS og/eller mail på 15. dagen efter at afleveringsdatoen er overskredet. Der sendes kun én hjemkaldelse. Når hjemkaldelsen sendes er gebyret steget til 30 kr. for børn / 50 kr. for voksne.
14 dage efter modtagelsen af hjemkaldelsen stiger gebyret til 80 kr. for børn / 100 kr. for voksne, hvis materialet stadig ikke er afleveret (der sendes ikke besked herom).

Saldoopgørelse

Du får en saldoopgørelse i din digitale postkasse (ved fritagelse for digital post, får du et brev). Saldoopgørelsen modtager du, når dit samlede gebyr er på 100 kr. eller derover ELLER når afleveringsfristen er overskredet med 6 uger.
På saldoopgørelsen kan du se en oversigt over de gebyrer, du skylder og de titler, der har udløst gebyret. Har du endnu ikke afleveret materialet, vil der på saldoopgørelsen stå erstatning på materialets pris + et gebyr på 120 kr. for børn / 230 kr. for voksne. Afleveres materialet skal der kun betales gebyr.

Blokeringsvarsel

Du får en blokeringsvarsel på SMS og/eller mail, når dit mellemværende overstiger 200 kr. Du har nu 8 dage til at betale, før du automatisk bliver blokeret. Du kan låne igen, når hele dit mellemværende er betalt.

Gebyrtakster for overskridelse af lånetiden

Gebyrtakster for børn under 16 år:

  • For sent afleveret: 10 kr.
  • Efter 2 uger: 30 kr.
  • Efter 4 uger: 80 kr.
  • Efter 6 uger: saldoopgørelse på materialet + 120 kr. i gebyr

Gebyrtakster for unge og voksne:

  • For sent afleveret: 20 kr.
  • Efter 2 uger: 50 kr.
  • Efter 4 uger: 100 kr.
  • Efter 6 uger:saldoopgørelse på materialet + 230 kr. i gebyr

Ansvar for lånte materialer

De lånte materialer skal afleveres i ubeskadiget stand. Inden udlån skal du sikre dig at evt. fejl og mangler noteres, da du hæfter for det lånte.
Chip og kendemærker fra bibliotekets materialer må ikke fjernes, da det kan beskadige materialerne.

Ansvar i forhold til selvbetjening 

Odder Bibliotek har selvbetjening. Du har selv ansvar for, at materialerne bliver registreret korrekt udlånt og afleveret på selvbetjeningsautomaterne. Du hæfter for de lånte materialer, indtil de er registeret afleveret på Odder Bibliotek.
Ved udlån kan du udskrive en kvittering, hvor afleveringsdatoen fremgår. Har du oplyst din email, kan du få tilsendt en email-kvittering.
Vi anbefaler, at du udskriver en kvittering ved aflevering. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialet er afleveret korrekt. Ved reklamation i forbindelse med hjemkaldelse medbringes afleveringskvitteringen.
Kontakt personalet, hvis der er problemer ved selvbetjeningen.

Erstatninger

Du skal erstatte ødelagt eller bortkommet materiale.
Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris gældende for biblioteket. Derfor kan erstatningen ikke finde sted ved, at du selv indkøber nyt materiale til biblioteket.
Bemærk, at erstatningspriserne for f.eks. spil, dvd'er og lydbøger, kan ligge væsentligt over almindelige salgspriser på grund af bibliotekets betaling for udlånsrettigheder.
Erstatningsbeløb på bortkommet materiale, der bliver afleveret, kan refunderes indenfor 3 måneder, hvis du har kvitteringen for betalt erstatning.

Udelukkelse af låner

Har du gebyrer på 200 kr. eller derover, udelukkes du fra at låne. 
Der udsendes en saldoopgørelse med det samlede beløb til din digitale postkasse.  
Du betaler hele gebyret via bibliotekets hjemmeside. Gebyret fjernes derefter automatisk.
Du kan udelukkes fra at låne, hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller på anden måde misligholder bibliotekets regler.

Bortvisning 

Hvis du som bruger ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan du bortvises fra biblioteket.

September 2020