Pas godt på vores bibliotek

Vi er fælles om at passe godt på biblioteket, når vi bruger det med selvbetjening. Derfor er der lige et par ting, vi skal huske hinanden på.

Biblioteket er videoovervåget

Biblioteket er videoovervåget, når der ikke er personale - dels af hensyn til brugernes tryghed, dels for at beskytte lokalerne. Optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning. Hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning.
 

Husk at holde vinduer lukket

Vinduerne i biblioteksrummet lukker ikke sig selv, og alarmen kan derfor utilsigtet gå i gang, hvis et vindue ikke er lukket korrekt. 
 

Luk kun dem ind, du kender

Dit sundhedskort er personligt. Hvis det er nødvendigt at lukke flere ind med samme sundhedskort, fx hvis I er en klasse på tur, eller du har brug for ledsagerhjælp, er kortholderen ansvarlig herfor.
 

Børn under 13 år skal følges med en voksen

Du skal være 13 år for at bruge biblioteket alene. Børn under 13 år skal altid være ifølge med en voksen. Den voksne har ansvaret for de børn, der lukkes med ind, og børnene må ikke efterlades.
 

Forlad biblioteket til lukketid

Lukketiden skal overholdes. Der lyder besked over højttalerne i god tid. Hvis du bliver efter den annoncerede lukketid, og du hermed sætter alarmen i gang, hæfter du for betalingsgebyret for alarmafgang.
 

Vis hensyn

Aktiviteten i biblioteksrummet kan hurtigt ændre sig. Vis hensyn til folk omkring dig og husk samtidigt at give plads til andre.  
 

Ryd op efter dig selv

Husk at rydde op, så de næste også kan få glæde af et fint og overskueligt biblioteksrum.
 

Gør opmærksom på forstyrrende adfærd

Hvis du som bruger af biblioteket oplever noget uhensigtsmæssigt, er du meget velkommen til at skrive en mail til os eller tage kontakt til personalet.