Folkeoplysning

Odder Bibliotek er sekretariat for folkeoplysningsområdet – frivillige foreninger og aftenskoler
På baggrund af Odderordningen beregnes det årlige tilskud til medlemmer, lokaler, lederuddannnelse mv. Folkeoplysningsudvalget behandler alle sager af principiel karakter. Biblioteket er sekretariat for folkeoplysningsområdet.
Klik her for at læse mere om tilskud til foreninger på Oddernettet (Åbner i nyt vindue).
 
Odder Kommune har nedsat 3 råd og 1 forening: Et Aftenskoleråd, et Idrætsråd og et Spejder- og Fritidsråd samt Odder Kulturforening. Hvert råd udpeger 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, der også  tæller 2 byrådsmedlemmer.
Spørgsmål vedr. folkeoplysning rettes til Rikke Bjerre på tlf. 87 80 35 50 eller klik her for at sende Rikke Bjerre en email (Åbner i nyt vindue).