Folkeoplysning

Odder Bibliotek er sekretariat for folkeoplysningsområdet – frivillige foreninger og aftenskoler
På baggrund af Odderordningen beregnes det årlige tilskud til medlemmer, lokaler, lederuddannnelse mv. Folkeoplysningsudvalget behandler alle sager af principiel karakter. Biblioteket er sekretariat for folkeoplysningsområdet.
 
Odder Kommune har nedsat 4 råd: Aftenskolerådet, Idrætsrådet, Kulturrådet og Spejderrådet. Rådene udpeger hver 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, der også  tæller 2 byrådsmedlemmer.
 
Spørgsmål vedr. folkeoplysning rettes til Rikke Bjerre på tlf. 87 80 35 50.

Se mere om folkeoplysning her.