Folkeoplysning

Odder Bibliotek er sekretariat for folkeoplysningsområdet – frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

På baggrund af Odderordningen beregnes det årlige tilskud til medlemmer, lokaler, lederuddannnelse mv. Folkeoplysningsudvalget behandler alle sager af principiel karakter. Biblioteket er sekretariat for folkeoplysningsområdet.

Odder Kommune har nedsat 3 råd og 1 forening: Et Aftenskoleråd, et Idrætsråd og et Spejder- og Fritidsråd samt Odder Kulturforening. Hvert råd udpeger 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, der også  tæller 2 byrådsmedlemmer.