Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning.

Læs mere om Danskernes Historie Online

Icon Description

Danskernes Historie Online indeholder værker, der er en del af den fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Få online adgang til en stor samling indscannede værker relateret til slægtsforskning, dansk skolehistorie, databaser med information om tyske krigsflygtninge, lægdsruller, dødsregister, Bovrup-kartoteket og meget mere.