Kreativ skole

Kreativ Skole er mangfoldige og spændende fritidstilbud til børn og unge.

Kreativ Skole er et partnerskab mellem Odder Ungdomsskole, Odder Musikskole og Odder Bibliotek og henvender sig særligt til børn og unge i alderen 6-25 år.

Kreativ Skole har ikke en fast lokation. Aktiviteter og undervisning foregår der, hvor det giver mest mening i forhold til indholdet. Derfor foregår forskellige hold forskellige steder i kommunen.