Udstil på biblioteket

Børnebiblioteket giver din klasse mulighed for at udstille deres kreative arbejder

Børnebiblioteket er alle børn og unges bibliotek og det må gerne afspejles i rummet! 

Odder Bibliotek vil rigtigt gerne støtte op om de projekter og kreative udfoldelser, der sker på skolerne i kommunen og give eleverne mulighed for at udstille for et større publikum. 

Biblioteket har montrer, der aflåses, til rådighed til elevernes arbejde. 

Kontakt børnebibliotekar Helle Kjærsgaard Nielsen og forhør jer om muligheden for at udstille: