Vision og strategi

Vision og Strategi for Odder Bibliotek har til formål at sætte retning for arbejdet på biblioteket og sikre, at Odder Bibliotek også i fremtiden er borgernes foretrukne lokale kulturtilbud.

Under tre indbyrdes forbundne temaer udfolder strategien sig

  • Biblioteket som medskaber af det moderne demokrati og samfund
  • Biblioteket som folkets bibliotek og fællesskabets hus·
  • Biblioteket som velfærdsaktør